0-2444-6000 ต่อ 1129-1131     web_personal@mbu.ac.th

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  2557-09-25 17:56:19
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   Download   บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือก สายบริการ (W) Download   บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือก สายสนับสนุนวิชาการ (S) (เฉพาะตำแหน่งงานที่กำหนดคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ...
  อ่านรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทอดสอบการสอน สายวิชาการ (T) สายสนับสนุนวิชาการ (S) (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกำหน

  2557-09-11 23:24:00
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทอดสอบการสอน สายวิชาการ (T) สายสนับสนุนวิชาการ (S) (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกำหนดวัน...
  อ่านรายละเอียด
 • ประกาศห้องสอบตามลาดับที่สอบ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

  2557-08-26 09:26:00
  ประกาศห้องสอบตามลาดับที่สอบ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗   Download
  อ่านรายละเอียด
 • ปฏิทินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

  2557-08-25 07:02:49
  ปฏิทินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗   Download
  อ่านรายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  2557-08-21 08:43:00
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Download   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก Download...
  อ่านรายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗

  2557-07-17 13:27:00
   ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗  Download    โดยผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่    Download...
  อ่านรายละเอียด
 • นางสาวปินัทธ์ ธนานนทศรี ถวายเครื่องกรองน้ำ ๕ เครื่องแด่ มมร

  2556-08-26 03:42:33
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวปินัทธ์ ธนานนทศรี มีจิตศรัทธาถวายเครื่องกรองน้ำจำนวน ๕ เครื่อง เพื่อให้พระนักศึกษา และนักศึกษาคฤหัสถ์ชาย - หญิง ได้ดื่มน้ำสะอาดตามจุดต่างๆ ในอาคารเรียนใช้สอยส่วนรวม ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระครูปรีชาธรรมวิธาน)/ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(พระมหาวิทยา...
  อ่านรายละเอียด
 • "ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม)

  2556-08-26 03:35:50
  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. "ธรรมยาตรามหากุศล" เปี่ยมบุญเปี่ยมกุศลอิ่มกายอิ่มใจ คารวานบุญธรรมยาตรา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดทองเนียม "โครงการศุกร์ถึงธรรมสูขถึงใจ" ทอดผ้าป่าสมณบริโภคเพื่อกำลังใจแก่พระสงฆ์สามเณรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี  จำนวน ๑๐ วัด  ได้แก่....ฯ...
  อ่านรายละเอียด
 • นักเผยแผ่จิตอาสา มมร

  2556-08-26 03:22:57
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๐๐ น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยฝ่ายเผยแผ่การบริการการศึกษา เปิดโครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จ.นครปฐม    โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะกับแก้ปัญหาสังคมให้ก้าวทันโลก ในการนี้อธิการบดี...
  อ่านรายละเอียด