0-2444-6000 ต่อ 1129-1131     web_personal@mbu.ac.th

 

 
แสดง # 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทอดสอบการสอน สายวิชาการ (T) สายสนับสนุนวิชาการ (S) (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกำหน
ประกาศห้องสอบตามลาดับที่สอบ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗