0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 
 

Most downloaded files

แบบ ปป.01 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)
แบบ ปป.03 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)
แบบ ปป.04 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)
แบบ ปป.02 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)
แบบ ปป.06 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)
 
Powered by Phoca Download