0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์" อุทิศถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธิ และมีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

Share